28/12/2017
Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng của trường CĐSP Long An. Việc khảo sát nhằm những mục đích sau: Khảo sát thu thập thông tin về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp làm cơ sở để nhà trường đề xuất đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu tuyển sinh, mở ngành đào tạo đồng thời để phục vụ cho công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra theo quy định; Kết quả khảo sát là căn cứ giúp nhà trường có những điều chỉnh phù hợp trong chương trình và kế hoạch tổ chức đào tạo cho sinh viên các khóa tiếp theo nằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm; Góp phần triển khai công tác tự đánh giá trong nhà trường.
Thông báo về việc tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên năm 2017 (vào ngày 20/8/2017)
15/08/2017
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.511.329
Email: hieutruong.c49@moet.edu.vn