THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP NĂM 2019
19/08/2019
THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP NĂM 2019
06/08/2019
THÔNG BÁO VV PHỐI HỢP VỚI ĐẠI HỌC ĐỒNGTHÁP TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐỂ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THỨ 2 NĂM 2019
25/07/2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỐI HỢP VỚI ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP TUYỂN SINH ĐÀOTẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH
23/07/2019
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIẢNG DẠY SƯ PHẠM ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TẠI TRƯỜNG CĐSP LONG AN
28/06/2019
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỔNG HỢP HÈ 2019 ĐỐI VỚI CÁC LỚP LIÊN THÔNG TẠI TRƯỜNG CĐSP LONG AN
01/06/2019
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2019
16/04/2019
THÔNG BÁO Về việc tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho sinh viên đại học liên thông, hình thức vừa làm vừa học đào tạo liên kết với trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế K2, tốt nghiệp năm 2019
11/03/2019
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP NGÀNH GDMN HỆ VLVH NĂM 2018 TRƯỜNG ĐHSP TPHCM
03/01/2019
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn