06/10/2017
Thông báo mời thầu mặt bằng giữ xe
DANH SÁCH NÂNG LƯƠNG, PHỤ CẤP VƯỢT KHUNG, THÂM NIÊN NHÀ GIÁO
06/10/2017
Danh sách nâng lương, phụ cấp vượt khung, thâm niên nhà giáo đợt 2 năm 2017
Thông báo đấu giá thuê mặt bằng giữ xe và căn tin
27/09/2017
Đấu giá thuê mặt bằng giữ xe và căn tin
Thông báo đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
31/08/2017
Đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Lịch học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh
10/08/2017
Lịch học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh, địa điểm: Giảng đường 1, trường Cao đẳng Sư phạm Long An
Danh hiệu thi đua năm học 2016-2017
30/06/2017
Công bố kết quả xét thi đua năm học 2016-2017
Giới thiệu Năm APEC Việt Nam 2017
22/06/2017
Giới thiệu Năm APEC Việt Nam 2017
Công văn gửi các đơn vị
21/04/2017
Thông báo việc nộp đơn nghỉ trước tuổi
Thuyên chuyển năm 2017
23/03/2017
Văn bản liên quan đến công tác thuyên chuyển
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.511.329
Email: hieutruong.c49@moet.edu.vn