Cập nhật : 29/09/2022 Lượt xem : 1049

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG NĂM 2022
1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
- Đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.
- Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.
2. Phạm vi tuyển sinh: thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Long An
3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển
- Phương thức 1 (Mã phương thức xét tuyển 100): kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với điểm thi năng khiếu năm 2022 để xét tuyển
- Phương thức 2 (Mã phương thức xét tuyển 406): kết hợp kết quả học tập của các môn học lớp 12 tương ứng với các môn xét tuyển trong tổ hợp và điểm thi năng khiếu năm 2022 để xét tuyển.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung:
TT Trình độ đào tạo Mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển Tên ngành/ nhóm ngành xét tuyển Mã phương thức xét tuyển Tên phương thức xét tuyển Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển 1 Tổ hợp xét tuyển 2 Tổ hợp xét tuyển 3 Tổ hợp xét tuyển 4
Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1. Cao đẳng 51140201 Giáo dục mầm non 100 Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT/THPTQG với điểm thi năng khiếu để xét tuyển 47 Ngữ văn;
Lịch sử;
Năng khiếu
Năng khiếu Ngữ văn;
Toán;
Năng khiếu
Năng khiếu Ngữ văn;
Địa lí;
Năng khiếu
Năng khiếu Ngữ văn;
Tiếng Anh;
Năng khiếu
Năng khiếu
2. Cao đẳng 51140201 Giáo dục mầm non 406 Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển 50 Ngữ văn;
Lịch sử;
Năng khiếu
Năng khiếu Ngữ văn;
Toán;
Năng khiếu
Năng khiếu Ngữ văn;
Địa lí;
Năng khiếu
Năng khiếu Ngữ văn;
Tiếng Anh;
Năng khiếu
Năng khiếu
5. Ngưỡng đầu vào: Thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức 1 (Mã phương thức xét tuyển 100):
Điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của trường tối thiểu bằng điểm trung bình cộng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.
Tổng điểm hai bài/môn thi văn hóa + điểm ưu tiên (KV/ĐT)*2/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân), tối thiểu bằng ngưỡng ba bài/môn thi *2/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) (theo thang điểm 30).
Mã ngành Tên ngành Tổng điểm đăng ký xét tuyển tối thiểu
(theo thang điểm 30)
Tổng điểm hai bài/môn thi văn hóa + điểm ưu tiên*2/3 tối thiểu
(theo thang điểm 30)
51140201 Giáo dục Mầm non 17,00 11,33
 
- Phương thức 2 (Mã phương thức xét tuyển 406):
Thí sinh đăng kí xét tuyển bổ sung phải có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên;
Tổng điểm xét tuyển (bao gồm tổng điểm các môn và điểm ưu tiên quy về thang điểm 30) tối thiểu như sau:
Mã ngành Tên ngành Tổng điểm đăng ký xét tuyển tối thiểu
51140201 Giáo dục Mầm non 19,50
 
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường:
6.1. Mã trường: C49
6.2. Mã ngành, mã phương thức xét tuyển, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển:
- Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng chính quy:
Tên ngành Mã ngành Mã phương thức xét tuyển Chỉ tiêu Môn xét tuyển/thi tuyển
Giáo dục mầm non 51140201 100 47 - Ngữ văn; Lịch sử; Năng khiếu (hệ số 2) (M05)
- Ngữ văn; Toán; Năng khiếu (hệ số 2) (M06)
- Ngữ văn; Địa lí; Năng khiếu (hệ số 2) (M07)
- Ngữ văn; Tiếng Anh; Năng khiếu (hệ số 2) (M11)
Giáo dục mầm non 51140201 406 50 - Ngữ văn; Lịch sử; Năng khiếu (hệ số 2) (M05)
- Ngữ văn; Toán; Năng khiếu (hệ số 2) (M06)
- Ngữ văn; Địa lí; Năng khiếu (hệ số 2) (M07)
- Ngữ văn; Tiếng Anh; Năng khiếu (hệ số 2) (M11)
 
6.3. Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp:
Tiêu chí xét tuyển các thí sinh cuối có điểm bằng nhau:
Tên ngành Tiêu chí 1 Tiêu chí 2
Giáo dục mầm non Điểm môn Năng khiếu cao hơn Điểm môn Ngữ văn cao hơn
 
Lưu ý:
- Cách tính điểm xét tuyển các môn đều quy về thang điểm tổng 3 môn có điểm tối đa là 30 điểm trước khi cộng điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điểm xét tuyển = [(điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm môn Năng khiếu × 2) × ¾, làm tròn đến hai chữ số thập phân] + điểm ưu tiên (KV/ĐT).
- Nguyên tắc xét tuyển:
+ Đối với thí sinh đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào và xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu cho từng phương thức xét tuyển đã xác định.
+ Sau khi xét tuyển mỗi đợt nếu chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường sẽ quyết định tuyển sinh bổ sung tiếp theo.
7. Tổ chức tuyển sinh:
7.1. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hệ phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên.
- Thí sinh có đủ sức khỏe học tập theo quy định hiện hành.
- Đáp ứng quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định.
- Trường không chấp nhận kết quả miễn thi môn ngoại ngữ và kết quả bảo lưu thi THPT quốc gia, thi môn năng khiếu của những năm trước để xét tuyển.
- Trường chỉ chấp nhận sử dụng kết quả thi năng khiếu năm 2022 tổ chức tại trường.
7.2. Thời gian tổ chức thi năng khiếu và xét tuyển bổ sung:
7.2.1. Thi năng khiếu:
- Thời gian đăng ký dự thi năng khiếu: Từ ngày 25/9/2022 đến ngày 03/10/2022
- Phát giấy báo dự thi: ngày 04/10/2022 qua email
- Ngày thi: ngày 05/10/2022
7.2.1. Xét tuyển bổ sung:
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 10/10/2022
- Tổ chức xét tuyển và thông báo kết quả xét tuyển: trước 17 giờ 00 ngày 11/10/2022
7.3. Hồ sơ đăng ký:
7.3.1. Hồ sơ đăng ký thi năng khiếu:
- Đăng ký dự thi năng khiếu bằng hình thức trực tuyến theo đường link: https://forms.gle/5MmXGeGLS86YNoTw9
- Lệ phí đăng ký dự thi năng khiếu: 300.000 đồng/thí sinh.
7.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung:
* Phương thức 1 (Mã phương thức xét tuyển 100): kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với điểm thi năng khiếu năm 2022 để xét tuyển:
- Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung theo mẫu (tải mẫu từ website của trường hoặc nhận trực tiếp tại trường).
- Bản photocopy có chứng thực kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Bản photocopy có chứng thực bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Bản photocopy có chứng thực kết quả thi năng khiếu năm 2022
- Bản photocopy có chứng thực hộ khẩu thường trú.
- Lệ phí đăng ký xét tuyển bổ sung: 20.000 đồng/thí sinh/nguyện vọng
* Phương thức 2 (Mã phương thức xét tuyển 406): kết hợp kết quả học tập của các môn học lớp 12 tương ứng với các môn xét tuyển trong tổ hợp và điểm thi năng khiếu năm 2022 để xét tuyển:
- Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung theo mẫu (tải mẫu từ website của trường hoặc nhận trực tiếp tại trường).
- Bản photocopy có chứng thực học bạ THPT.
- Bản photocopy có chứng thực bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 2022.
- Bản photocopy có chứng thực kết quả thi năng khiếu năm 2022.
- Bản photocopy có chứng thực hộ khẩu thường trú.
- Lệ phí đăng ký xét tuyển bổ sung: 20.000 đồng/thí sinh/nguyện vọng
7.4. Phương thức nhận hồ sơ:
7.4.1. Thi năng khiếu:
- Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến theo đường link: https://forms.gle/5MmXGeGLS86YNoTw9.
- Lệ phí đăng ký dự thi năng khiếu: Thí sinh có thể đóng lệ phí trực tiếp tại trường, hoặc đóng lệ phí qua đường bưu điện hoặc nộp/chuyển khoản vào số tài khoản ngân hàng của trường Cao đẳng Sư phạm Long An.
Thông tin số tài khoản ngân hàng:
Chủ tài khoản: trường Cao đẳng Sư phạm Long An
Số tài khoản: 110002544590001
Ngân hàng: TMCP Đông Á - chi nhánh Long An
7.4.2. Xét tuyển bổ sung: nộp hồ sơ giấy qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên (tính ngày theo dấu bưu điện) hoặc nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trường.
7.5. Địa điểm nhận hồ sơ:
- Nơi nhận: Phòng Đào tạo – Khảo thí, trường Cao đẳng Sư phạm Long An
- Địa chỉ: số 934 Quốc lộ 1, khu phố Tường Khánh, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Điện thoại:  02723 512281
- Email: phongdaotao.c49@moet.edu.vn  
- Website: http://caodangsuphamlongan.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/c49.cdspla/./.
 
 
Tác giả: HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2022
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.511.329
Email: hieutruong.c49@moet.edu.vn