Cập nhật : 02/08/2022 Lượt xem : 1121

 
THÔNG BÁO
Ngưỡng đảm bảo đầu vào nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức 1
(sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022) của trường Cao đẳng Sư phạm Long An đợt 1 năm 2022
- Mã phương thức xét tuyển: 100

 
THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐẢM BẢO ĐẦU VÀO THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỂM THI THPT NĂM 2022 - ĐỢT 1 NĂM 2022 CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY
 

Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành, nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2022;

Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Long An thông báo ngưỡng đảm bảo đầu vào nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức 1 (sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022) đợt 1 năm 2022 (Mã phương thức xét tuyển 100) như sau:
Thí sinh đăng kí xét tuyển theo phương thức 1 (sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022) đợt 1 năm 2022 phải có tổng điểm xét tuyển (bao gồm tổng điểm các môn và điểm ưu tiên quy về thang điểm 30) tối thiểu như sau:
Mã ngành Tên ngành Tổng điểm đăng ký xét tuyển tối thiểu
(theo thang điểm 30)[1]
Tổng điểm hai bài/môn thi văn hóa + điểm ưu tiên*2/3 tối thiểu
(theo thang điểm 30)[2]
51140201 Giáo dục Mầm non 17,00 11,33
 
 
[1] Điểm xét tuyển của trường sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tối thiểu bằng điểm theo quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
[2] Tổng điểm hai bài/môn thi văn hóa + điểm ưu tiên (KV/ĐT)*2/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân), tối thiểu bằng ngưỡng ba bài/môn thi *2/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) (theo thang điểm 30).
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.511.329
Email: hieutruong.c49@moet.edu.vn