Cập nhật : 30/06/2022 Lượt xem : 668

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2022
- BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2021: CLICK XEM TẠI ĐÂY
- CÁC ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2022: CLICK XEM TẠI ĐÂY
- CƠ SỞ PHÁP LÝ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2022: CLICK XEM TẠI ĐÂY
- ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2022: CLICK XEM TẠI ĐÂY
 
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.511.329
Email: hieutruong.c49@moet.edu.vn