Cập nhật : 23/04/2021 Lượt xem : 308

Từ ngày 26.4.2021 đến ngày 02.5.2021
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm  
Hai
26.4
7h30 Chào cờ đầu tuần BGH, các phòng, khoa, TrT PH  
Ba
27.4
         

28.4
14h00 Họp Chi bộ tháng 4.2021 Đảng viên chi bộ PH  
Năm
29.4
         
Sáu
30.4
  Trực cơ quan      
Bảy
01.5
  Trực cơ quan      
Chủ nhật
02.5
         
                  
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.511.329
Email: hieutruong.c49@moet.edu.vn