Cập nhật : 01/02/2021 Lượt xem : 321

Sau đây là BẢN DỰ THẢO các bảng điểm theo lớp sau kỳ thi LẦN 1 học kỳ 3 K44 và học kỳ 5 K43:
1. Bảng điểm lần 1 lớp GDMN1 K44
2. Bảng điểm lần 1 lớp GDMN2 K44
3. Bảng điểm lần 1 lớp GDTH1 K44
4. Bảng điểm lần 1 lớp GDTH2 K44
5. Bảng điểm lần 1 lớp GDMN1 K43
6. Bảng điểm lần 1 lớp GDMN2 K43
7. Bảng điểm lần 1 lớp GDTH K43
Sinh viên xem và phản hồi sai sót từ nay đến 12 giờ ngày mai (thứ ba, 02/02/2021)
Bộ phận tiếp nhận phản hồi: Phòng Đào tạo - Khảo thí gặp cô Minh (0834990018)
Trân trọng.
 
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.511.329
Email: hieutruong.c49@moet.edu.vn