Cập nhật : 16/10/2020 Lượt xem : 351

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                     
Từ ngày 19.10.2020 đến ngày 25.10.2020
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm  
Hai
19.10
7h00
7h30
 
8h30
 
14h00
Tuần lễ sinh hoạt công dân khóa 45
Chào cờ đầu tuần          
 
Họp LTMR
 
Họp Hội đồng KH&ĐT
 
BGH, phòng, khoa, trung tâm
Trưởng/phó các đơn vị/đoàn thể
Hội đồng
 
Phòng họp
 
Phòng họp
 
Phòng họp
 
Ba
20.10
         

21.10
         
Năm
22.10
         
Sáu
23.10
         
Bảy
24.10
7h00 Khảo sát tiếng Anh đầu vào Khóa 45 Ban khảo sát tiếng Anh Phòng GV  
Chủ nhật
25.10
         
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.511.329
Email: hieutruong.c49@moet.edu.vn