Cập nhật : 25/09/2020 Lượt xem : 2140

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT LỚP 12 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LONG AN ĐỢT 01 NĂM 2020 CLICK VÀ XEM TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT LỚP 12 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LONG AN ĐỢT 01 NĂM 2020
 CLICK VÀ XEM TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO NHẬN GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ NỘP HỒ SƠ XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT LỚP 12 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LONG AN ĐỢT 01 NĂM 2020
 CLICK VÀ XEM TẠI ĐÂY
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.511.329
Email: hieutruong.c49@moet.edu.vn