Cập nhật : 14/08/2020 Lượt xem : 555

1. Sinh viên xem BẢNG ĐIỂM TOÀN KHÓA theo lớp:
           - Giáo dục Mầm non K42
           - Giáo dục Tiểu học K42
           - Sư phạm Tin học K42
           - Sư phạm Tin học K41
           - Tin học Ứng dụng K40
2. Sinh viên xem DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP LẦN 1 NĂM 2020 tại đây
3. Nhận đơn khiếu nại:
           - Thời gian: đến thứ sáu, 21/8/2020
           - Địa điểm: Phòng Đào tạo - Khảo thí 
4. Lưu ý:
            - Tất cả sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp lần 1 năm 2020 được nhận GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI trong thời gian chờ cấp BẰNG TỐT NGHIỆP.
            - Sinh viên khóa 42 phải đạt chuẩn đầu ra TIẾNG ANH và TIN HỌC thì mới được nhận BẰNG TỐT NGHIỆP khi trường cấp BẰNG TỐT NGHIỆP.
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.511.329
Email: hieutruong.c49@moet.edu.vn