Cập nhật : 14/08/2020 Lượt xem : 363

1. Sinh viên xem kết quả thi tốt nghiệp cuối khóa lần 1, khóa thi ngày 04/8/2020 theo phòng thi:
           - Phòng thi 4201
           - Phòng thi 4202
           - Phòng thi 4203
           - Phòng thi 4204
           - Phòng thi 4205
           - Phòng thi 4206
           - Phòng thi 4207
2. Nhận đơn phúc khảo:
           - Thời gian: đến thứ sáu, 21/8/2020
           - Địa điểm: Phòng Đào tạo - Khảo thí 
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.511.329
Email: hieutruong.c49@moet.edu.vn