Cập nhật : 20/08/2020 Lượt xem : 131

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                     
Từ ngày 17.8.2020 đến ngày 23.8.2020
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Hai
17.8
7h30

 9h00

13h30 
 
Chào cờ đầu tuần   
       
 Họp LTMR

Học bồi dưỡng Chính trị hè cho VC-NLĐ
 
BGH, phòng, khoa, trung tâm
Trưởng/phó các đơn vị/đoàn thể
VC, NLĐ nhà trường 
 
Phòng họp

 Phòng họp

GĐ I 
 
Ba
18.8
       

19.8
       
Năm
20.8
9h00 Họp HĐ Khoa học và đào tạo QĐ 651/QĐ-TCĐSP Phòng họp
Sáu
21.8
       
Bảy
22.8
       
Chủ nhật
23.8
       
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.511.329
Email: hieutruong.c49@moet.edu.vn