Cập nhật : 13/08/2020 Lượt xem : 137

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                     
Từ ngày 10.8.2020 đến ngày 16.8.2020
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Hai
10.8
7h30
 
9h00
Chào cờ đầu tuần          
 
Họp LTMR
BGH, phòng, khoa, trung tâm
Trưởng/phó các đơn vị
Phòng họp
 
Phòng họp
Ba
11.8
8h00 Họp Tổ kiểm tra rà soát thống kê giờ Nh 2019-2020 Theo QĐ 563/QĐ-TCĐSP ngày 15/7/2020 (T.Tám, C.Ngọc, C.Hiền, C.Duyên, t.Phú, T.Việt, C.Thảo, T.Nhựt, T.Chi, C.H.Minh, T.Đức, C.Uyên, T.An, C. My, C.Kiều, C.Linh, T.Vinh) Phòng họp

12.8
       
Năm
13.8
       
Sáu
14.8
8h30
14h00
Họp BCH. CĐCS
Họp HĐ xét tốt nghiệp cuối khóa
BCH. CĐCS
QĐ 490/QĐ-TCĐSP
Phòng họp
Phòng họp
Bảy
15.8
       
Chủ nhật
16.8
       
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.511.329
Email: hieutruong.c49@moet.edu.vn