Cập nhật : 27/07/2020 Lượt xem : 155

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                     
Từ ngày 27.7.2020 đến ngày 02.8.2020
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Hai
27.7
7h30
 
8h00
 
9h30
Chào cờ đầu tuần
 
Họp HĐ xét điều kiện dự thi tốt nghiệp
 
Họp Chi ủy
BGH, phòng, khoa, trung tâm
Theo QĐ
 
Chi  ủy viên
Phòng họp
 
Phòng họp
 
Phòng họp
Ba
28.7
       

29.7
14h00 Họp dự kiến phân công công tác kiêm nhiệm đối với GV thiếu giờ giảng dạy BGH, Trưởng khoa, P.TP HCTH (phụ trách công tác TCCB), GV thiếu giờ Phòng họp
Năm
30.7
14h00 Họp Chi bộ tháng 7/2020 Đảng viên chi bộ Phòng họp
Sáu
31.7
       
Bảy
01.8
       
Chủ nhật
02.8
       
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.511.329
Email: hieutruong.c49@moet.edu.vn