Cập nhật : 25/09/2020 Lượt xem : 5631

THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐẢM BẢO ĐẦU VÀO NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC 1 (SỬ DỤNG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020) ĐỢT 1 NĂM 2020 CLICK VÀ XEM TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020 CLICK VÀ XEM TẠI ĐÂY

HƯỚNG DẪN THI VÀ ĐỀ THI MINH HỌA MÔN NĂNG KHIẾU TUYỂN SINH NĂM 2020 CLICK VÀ XEM TẠI ĐÂY

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020 CLICK VÀ XEM TẠI ĐÂY

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT LỚP 12 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LONG AN ĐỢT 01 NĂM 2020  CLICK VÀ XEM TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI MÔN NĂNG KHIẾU ĐỢT 2 NĂM 2020 CLICK VÀ XEM TẠI ĐÂY
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI MÔN NĂNG KHIẾU ĐỢT 1 NĂM 2020 CLICK VÀ XEM TẠI ĐÂY
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN XÉT TUYỂN PHƯƠNG THỨC 2 ĐỢT 1 NĂM 2020 CLICK VÀ XEM TẠI ĐÂY
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH MÔN NĂNG KHIẾU ĐỢT 2 NĂM 2020 CLICK VÀ XEM TẠI ĐÂY 
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.511.329
Email: hieutruong.c49@moet.edu.vn