Cập nhật : 03/01/2020 Lượt xem : 84

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 06.1.2020 đến ngày 12.1.2020
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Hai
06.1
7h30
 
14h00
Chào cờ đầu tuần
 
Họp LTMR góp ý QC TC&HĐ, Quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ các đơn vị
BGH, phòng, khoa
 
LTMR
Sân KHB
 
Phòng họp
Ba
07.1
       

08.1
       
Năm
09.1
       
Sáu
10.1
       
Bảy
11.1
       
12.1        
                  
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.511.329
Email: hieutruong.c49@moet.edu.vn