Cập nhật : 30/10/2019 Lượt xem : 995

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CÁC LỚP KHÓA 2017 -2019 LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Để chuẩn bị cho đợt xét tốt nghiệp của các lớp Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật khóa 2017 - 2019 liên kết với trường Đại học Đồng Tháp, trường đề nghị sinh viên thực hiên các thủ tục sau:
- Sinh viên chuẩn bị những thủ tục, hồ sơ như phiếu đăng ký xét tốt nghiệp yêu cầu. Chi tiết mẫu đơn xem tại link sau đây: http://ttlkdt.dthu.edu.vn/XemTin.aspx?id=314  
- Sinh viên nộp lệ phí xét tốt nghiệp 100.000đ/bạn.
- Lớp trưởng các lớp tập hợp hồ sơ, lệ phí xét tốt nghiệp và lập danh sách nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp theo lớp gửi về:
Phòng Đào tạo - khảo thí trường Cao đẳng Sư phạm Long An
Số 934 Quốc lộ 1, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Số điện thoại liên hệ: 02723 512281

Thời hạn: từ ngày 30/10/2019 đến hết ngày 12/11/2019

Sau thời hạn trên trường sẽ chuyển hồ sơ về Đại học Đồng Tháp để tổ chức xét tốt nghiệp.

Nhà trường đề nghị sinh viên các lớp ư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật khóa 2017 - 2019 nghiêm túc thực hiện thông báo./.
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.511.329
Email: hieutruong.c49@moet.edu.vn