Cập nhật : 08/10/2019 Lượt xem : 138

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 07.10.2019 đến ngày 13.10.2019
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Hai
07.10
7h00 Chào cờ đầu tháng BGH, phòng, khoa, GVCN, SV Sân dãy A
Ba
08.10
       

09.10
8h00 Họp HĐ thẩm định đề cương NCKH NH 2019-2020 Theo QĐ Phòng họp
Năm
10.10
       
Sáu
11.10
7h30
13h30
14h00
Lớp NVSP cho GV tiếng Anh
Lớp NVSP cho GV tiếng Anh
Họp thông qua QCHĐ, QĐCĐLV, QCLV áp dụng từ NH 2019-2020
GV theo QĐ
GV theo QĐ
Liên tịch mở rộng
 
GĐ 4
GĐ 4
Phòng họp
 
Bảy
12.10
7h30
13h30
Lớp NVSP cho GV tiếng Anh
Lớp NVSP cho GV tiếng Anh
GV theo QĐ
GV theo QĐ
GĐ 4
GĐ 4
CN
13.10
       
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn