Cập nhật : 27/09/2019 Lượt xem : 173

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 30.9.2019 đến ngày 06.10.2019
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Hai
30.9
7h30
14h00
Chào cờ đầu tuần
Họp HĐ Khoa học và Đào tạo
BGH, phòng, khoa
HĐ Khoa học và Đào tạo
Sân KHB
Phòng họp
Ba
01.10
       

02.10
       
Năm
03.10
       
Sáu
04.10
7h30
10h00
13h30
Lớp NVSP cho GV tiếng Anh
Họp HĐ xét tốt nghiệp
Lớp NVSP cho GV tiếng Anh
GV theo QĐ
HĐ xét tốt nghiệp
GV theo QĐ
GĐ 4
Phòng họp
GĐ 4
Bảy
05.10
7h30
13h30
Lớp NVSP cho GV tiếng Anh
Lớp NVSP cho GV tiếng Anh
GV theo QĐ
GV theo QĐ
GĐ 4
GĐ 4
CN
06.10
       
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn