Cập nhật : 26/09/2019 Lượt xem : 190

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 23.9.2019 đến ngày 29.9.2019
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Hai
23.9
7h30
14h00
Chào cờ đầu tuần
Họp BTV Đảng ủy
BGH, phòng, khoa
BTV + VPĐU
Sân KHB
VPĐU
Ba
24.9
7h30
 
8h00
 
 
 
 
14h00
Thi TNCK lần 2
 
Họp giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh quản lý, quy hoạch A4 năm 2019
 
 
 
Họp Đảng ủy
Ban coi thi + Thư ký
 
BGH, Trưởng/Phó các phòng chức năng, trưởng khoa, ĐUV, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, bộ phận TCCB
 
BTV + UBKT ĐU
A1, Phòng GV
 
 
Phòng họp
 
 
 
 
Phòng họp

25.9
7h30 Thi TNCK lần 2 Ban coi thi + Thư ký A1, Phòng GV
Năm
26.9
7h30
14h00
15h00
14h00
16h00
Thi TNCK lần 2
Chấm thi TNCK lần 2
Họp CHi bộ 2
Họp LTMR
Họp Ban đời sống --> Dời lịch họp, TB sau
Ban coi thi + Thư ký
Ban chấm thi + Thư ký
ĐV Chi bộ 2
LTMR
Theo QĐ
A1, Phòng GV

Phòng họp
Phòng họp
Phòng họp
Sáu
27.9
7h30
8h00
8h30
13h30
Lớp NVSP cho GV tiếng Anh
Tiếp Đoàn Thanh tra Sở GD&ĐT
Xịt mối toàn trường
Lớp NVSP cho GV tiếng Anh
GV theo QĐ
Liên tịch
Các bộ phận liên quan
GV theo QĐ
GĐ 4
Phòng họp
Toàn trường
GĐ 4
Bảy
28.9
7h30
13h30
Lớp NVSP cho GV tiếng Anh
Lớp NVSP cho GV tiếng Anh
GV theo QĐ
GV theo QĐ
GĐ 4
GĐ 4
CN
29.9
8h00 Tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2019   GĐ I
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn