Cập nhật : 05/09/2019 Lượt xem : 150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 02.9.2019 đến ngày 08.9.2019
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Hai
02.9
 
 
Nghỉ Lễ    
Ba
03.9
       

04.9
7h30 Tổ chức thi năng khiếu đợt 2 HĐTS (Ban chấm thi, Ban coi thi, Ban thư ký) C6, C7
Năm
05.9
8h00 Tổ chức làm thủ tục nhập học đợt 1 K44 Ban làm thủ tục nhâp học GĐ1
Sáu
06.9
8h00
9h30
10h00
13h30
Khai giảng lớp NVSP cho GV Tiếng Anh
Lớp NVSP cho GV Tiếng Anh
Họp HĐ tuyển sinh
Lớp NVSP cho GV Tiếng Anh
Ban tổ chức
GV theo QĐ
Theo QĐ
GV theo QĐ
GĐ 1
GĐ 4
Phòng họp
GĐ 4
Bảy
07.9
7h30
13h30
Lớp NVSP cho GV Tiếng Anh
Lớp NVSP cho GV Tiếng Anh
GV theo QĐ
GV theo QĐ
GĐ 4
GĐ 4

 
CN
08.9
       
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn