Cập nhật : 27/08/2019 Lượt xem : 220

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 26.8.2019 đến ngày 01.9.2019
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Hai
26.8
7h30
 
10h20
 
Chào cờ đầu tuần
 
Họp CB 2
 
BGH, phòng, khoa
 
ĐV CB2
 
Sân KHB
 
PH
 
Ba
27.8
       

28.8
       
Năm
29.8
14h00 Họp CB 1 ĐV CB1 PH
Sáu
30.8
14h00
15h00
16h00
Họp HĐ Khoa học đào tạo
Họp LTMR
Họp Ban đời sống
Theo QĐ
Theo QĐ
Theo QĐ
Phòng họp
Theo QĐ
Theo QĐ
Bảy
31.8
       
CN
01.9
       
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn