Cập nhật : 06/08/2019 Lượt xem : 2529

 
Stt Ngành đào tạo Hình thức đào tạo Liên thông - VLVH Ngày
05,06/8/2019
Ngày
07,08/8/2019
Ngày
09,10/8/2019
1 Sư phạm Tiếng Anh Cao đẳng - Đại học Triết học (20 tiết)
GV. Ths. Mai Thị Thanh
ĐT: 0976 328 728
Giảng đường 1
Kỹ năng nói (20 tiết)
GV. Ths. Bùi Thị Cao Nguyên
ĐT: 0913669905
Phòng B0
Ngữ pháp, đọc hiểu (20 tiết)
GV. Ths. Trần Ngọc Ánh
ĐT: 0835992819
Phòng B0
2 Sư phạm Âm nhạc Cao đẳng - Đại học Đàn - Hòa âm (20 tiết)
GV. Ths. Trương Thị Kim Hạnh
ĐT: 0919319972
Phòng B1
Hát - Xướng âm (20 tiết)
GV. Ths. Trần Văn Thành
ĐT: 0919022069
Phòng B1
3 Sư phạm Mỹ thuật Cao đẳng - Đại học Bố cục (20 tiết)
GV. Ths. Lê Minh Quang
ĐT: 0984252567
Phòng B2
Hình họa (20 tiết)
GV. Ths. Lượng Minh Trí
ĐT: 0946 333 963
Phòng B2
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.511.329
Email: hieutruong.c49@moet.edu.vn