Cập nhật : 06/08/2019 Lượt xem : 144

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 05.8.2019 đến ngày 11.8.2019
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Hai
05.8
7h30
 
9h00
 
Chào cờ đầu tuần
 
Họp BGH
 
BGH, phòng, khoa
 
BGH
 
Sân KHB
 
P. HT
 
Ba
06.8
8h00
14h00
Lọc ảo tuyển sinh lần 1
Lọc ảo tuyển sinh lần 1
Hội đồng tuyển sinh
Hội đồng tuyển sinh
 

07.8
8h00
14h00

9h00

14h00
 
Lọc ảo tuyển sinh lần 1
Lọc ảo tuyển sinh lần 1

Tiếp đoàn ĐH Cần Thơ --> Dời lịch họp

Hội ý thống  nhất công tác chuyên môn NH 2019-2020

Hội đồng tuyển sinh
Hội đồng tuyển sinh

Liên tịch MR

Phó Htr (Tám, Liên), ĐTKT, các khoa (Trưởng khoa + VP Khoa)


Phòng họp

Phòng họp
Năm
08.8
8h00
14h00
Lọc ảo tuyển sinh lần 1
Lọc ảo tuyển sinh lần 1
Hội đồng tuyển sinh
Hội đồng tuyển sinh
 
Sáu
09.8
       
Bảy
10.8
       
CN
11.8
       
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn