Cập nhật : 25/07/2019 Lượt xem : 154

THÔNG BÁO: Từ ngày 25/7/2019 đến 03/8/2019, những học sinh, sinh viên chưa đóng tiền thi học lại đợt 2 năm 2019 (thi ngày 15/7/2019) sẽ bị hủy kết quả thi.

Danh sách đóng tiền thi học lại đợt 2 năm 2019 
CLICK XEM VÀ TẢI (HSSV nào đã đóng thì không cần đóng lại, bộ phận Đào tạo - khảo thí sẽ tự kiểm tra)
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn