Cập nhật : 24/07/2019 Lượt xem : 128

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 22.7.2019 đến ngày 28.7.2019
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Hai
22.7
7h30
 
14h00
 
Chào cờ đầu tuần
 
Họp BTV Đảng ủy
 
BGH, phòng, khoa
 
BTV+Ngọc
 
 
Sân KHB
 
VP Đảng ủy
 
Ba
23.7
       

24.7
14h00 Họp Đảng ủy ĐUV+UBKT Phòng họp
Năm
25.7
14h30 Họp Chi bộ 2 ĐV Chi bô Phòng họp
Sáu
26.7
9h00 Họp LTMR LTMR Phòng họp
Bảy
27.7
       
CN
28.7
       
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn