Cập nhật : 15/07/2019 Lượt xem : 862

- KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU PHÒNG 01: CLICK XEM VÀ TẢI

- KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU PHÒNG 01 (bổ sung thí sinh):  CLICK XEM VÀ TẢI

- KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU PHÒNG 02: CLICK XEM VÀ TẢI

- GHI CHÚ: THÍ SINH SẼ ĐẾN NHẬN PHIẾU BÁO ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU ĐỢT 1 NĂM 2019 TỪ NGÀY 09/7/2019 TẠI PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn