Cập nhật : 21/06/2019 Lượt xem : 398

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức chuyên đề ngoại khóa “Một số vấn đề chuẩn bị thi tuyển viên chức” năm học 2018 – 2019 cho sinh viên khóa 41 và học sinh khóa 42
 
Trường Cao đẳng Sư phạm Long An thông báo lịch học chuyên đề ngoại khóa “Một số vấn đề chuẩn bị thi tuyển viên chức” năm học 2018 – 2019 cho sinh viên khóa 41 và học sinh khóa 42 cụ thể như sau:
- Thời gian: lúc 14 giờ 00 thứ 6, ngày 28/6/2019 (dự kiến 4 tiết)
- Địa điểm: giảng đường 4, trường CĐSP Long An.
- Đối tượng tham gia: tất cả sinh viên các lớp Sư phạm Tin học, Tiếng Anh, Giáo dục mầm non khóa 41; học sinh các lớp Sư phạm Mầm non K42 chính quy và vừa làm vừa học.
- Báo cáo viên:
1. Thầy Nguyễn Hoài Phương – Phó trưởng phòng Nội vụ Tp. Tân An
2. Thầy Phan Minh Hùng – Hiệu trưởng trường CĐSP Long An
Nhà trường yêu cầu tất cả các học sinh, sinh viên được triệu tập tham gia lớp ngoại khóa đầy đủ, nghiêm túc. Lớp trưởng điểm danh và báo cáo danh sách học sinh, sinh viên tham gia lớp ngoại khóa cho giảng viên phụ trách lớp học (thầy Nguyễn Phát Truyễn – phòng Đào tạo – Khảo thí)
 
Phòng Đào tạo - Khảo thí
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.511.329
Email: hieutruong.c49@moet.edu.vn