Cập nhật : 27/06/2019 Lượt xem : 222

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 24.6.2019 đến ngày 30.6.2019
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Hai
24.6
7h30 Chào cờ đầu tuần BGH, phòng, khoa  
Sân KHB
Ba
25.6
14h00 Họp Ban thường vụ Đảng ủy BTV ĐU VP ĐU

26.6
10h00
 
Họp Đảng ủy
 
ĐUV +  UBKT
 
Phòng họp
 
Năm
27.6
14h00

15h30
Họp chi bộ 2

Họp BCHCĐ MR (CĐV về hưu)

ĐV Chi bộ 2

Đại diện BGH + BCHCĐ + TTr CĐ + CĐV về hưu (C.Trượng) + đại diện CĐV tổ 1
Phòng họp


Phòng họp
Sáu
28.6
8H00


9h45
Họp xét học bổng, kỷ luật HSSV


Họp LTMR
QĐ 883/QĐ-TCĐSP ngày 22/11/2018, GVCN và SV được mời

LTMR
Phòng họp


Phòng họp
Bảy
29.6
       
CN
30.6
 
7h30
 
Tổ chức Lễ phát bằng TN liên thông ĐH SP TPHCM K5,K6
 
Theo KH số 368/KH-TCĐSP ngày 11/6/2019
GĐ 1
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn