Cập nhật : 12/06/2019 Lượt xem : 283

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 10.6.2019 đến ngày 16.6.2019
    Thứ   /  ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Hai
10.6
 7h30
 
9h30
 
14h00
 Chào cờ đầu tuần
 
Họp Đảng ủy đột xuất T6
 
Họp HĐ Thi đua-Khen thưởng NH 2018-2019
 BGH, phòng, khoa
 
ĐUV
 
HĐ Thi đua – Khen thưởng
Sân KHB
 
Phòng họp
 
Phòng họp
Ba
11.6
       

12.6
       
Năm
13.6
9h30 Họp HĐ ĐG, XL và HĐ Thi đua khen thưởng NH 18-19 HĐ ĐG, XL và HĐ TĐKT Phòng họp
Sáu
14.6
8h00

9h00
Họp BCH CĐCS (Xét thi đua khen thưởng)

Họp xét tốt nghiệp cuối khóa lần 1
BCH CĐCS + Tổ trưởng CĐ

QĐ 250/QĐ-TCĐSP
Phòng họp

Phòng họp
Bảy
15.6
       
CN
16.6
   

 
 
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn