Cập nhật : 04/06/2019 Lượt xem : 189

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 03.6.2019 đến ngày 09.6.2019
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Hai
03.6
7h00
 
7h30
Thi HKII khóa 43
 
Chào cờ đầu tuần
Ban coi thi
 
BGH, phòng, khoa
PGV+Dãy B
 
Sân KHB
Ba
04.6
7h30
  

14h00
 
Thi TNCK lần 1 năm 2019
 
 Tập huấn PCCC và CNCH
HĐ thi
 
 

Toàn trường và 27 Đội viên Đội PCCC (An, Chấn, Đạt, Hòa, Hiếu, Vinh, Truyễn, Nhất, Nhựt, V.Sang, Mười, Tẹo và SV)
 
 
 
GĐ6

05.6
7h30
 
 
14h00
 
14h00
Thi TNCK lần 1 năm 2019
 
 
Tập huấn PCCC và CNCH
 
Họp Ban thi đua khen thưởng NH 18-19
(Xét thi đua NH 2018-2019)
Ban coi thi
 
 
27 Đội viên Đội PCCC
 
Ban Thi đua khen thưởng
 
 
 
Sân trường
 
Phòng họp
Năm
06.6
7h30
 
14h00
Thi TNCK lần 1 năm 2019
 
Chấm thi TNCK
Ban coi thi
 
Ban chấm thi

 
Sáu
07.6
7h30 Chấm thi TNCK
 
Ban chấm thi  
Bảy
08.6
7h30
 
13h30
Thi TNCK  (VLVH)
 
Thi TNCK  (VLVH)
   
CN
09.6
7h30
 
13h30
Thi TNCK  (VLVH)
 
Thi TNCK  (VLVH)
   
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn