Cập nhật : 27/05/2019 Lượt xem : 154

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 27.5.2019 đến ngày 02.6.2019
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Hai
27.5
7h00
 
7h30
 
14h00
Thi HKII khóa 43
 
Chào cờ đầu tuần
 
Họp BTV Đảng ủy
Ban coi thi
 
BGH, phòng, khoa
 
BTV + VPĐU (Ngọc)
PGV+Dãy B
 
Sân KHB
 
VP ĐU
Ba
28.5
7h00
 
 
14h00
 
Thi HKII khóa 43
 
 
Hội nghị TK Thực hành, thực tập NH 2018-2019
Ban coi thi
 
 
DS theo KH327/KH-TCĐSP
PGV+Dãy B
 
 
GĐ1

29.5
7h00
 
 
14h00
Thi HKII khóa 43
 
 
Họp Đảng ủy tháng 5.2019
Ban coi thi
 
 
ĐUV + UBKT ĐU
 
PGV+Dãy B
 
 
Phòng họp
Năm
30.5
7h00

14h00

15h00
Thi HKII khóa 43


Họp Liên tịch MR

Họp Chi bộ 2
Ban coi thi

Liên tịch MR

ĐV Chi bộ 2
PGV+Dãy B

Phòng họp

Phòng họp
Sáu
31.5
7h00

 
Thi HKII khóa 43


 
Ban coi thi


 
PGV+Dãy B


 
Bảy
01.6
       
CN
02.6
       
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn