Cập nhật : 22/05/2019 Lượt xem : 162

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 20.5.2019 đến ngày 26.5.2019
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Hai
20.5
7h30


8h00
8h30
10h00
Chào cờ đầu tuần


Họp Ban sửa chữa
Họp Ban mua sắm
Họp Ban đời sống
BGH, phòng, khoaTheo QĐ
Theo QĐ
Ban đời sống

Sân KHB


Phòng họp
Phòng họp
Phòng họp
Ba
21.5
       

22.5
       
Năm
23.5
       
Sáu
24.5
14h00 Họp xét điều kiện dự thi TN cuối khóa Theo QĐ 249 Phòng họp
Bảy
25.5
       
CN
26.5
       
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn