Cập nhật : 15/05/2019 Lượt xem : 177

          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 13.5.2019 đến ngày 19.5.2019
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Hai
13.5
7h30

14h00

14h00
Chào cờ đầu tuần

Họp Chi bộ 1

Họp BCH Công đoàn cơ sở
BGH, phòng, khoa

Đảng viên CB1

BCH Công đoàn
Sân KHB

Phòng họp

VP Khoa THMNNK
Ba
14.5
14h00 Họp Đảng ủy (đột xuất) Đảng ủy viên Phòng họp

15.5
       
Năm
16.5
       
Sáu
17.5
14h00 Hội nghị sơ kết Chỉ thị 05 và biểu dương điển hình tiên tiến năm 2018 (Trang phục theo quy định) CC, VC, NLĐ Giảng đường 1
Bảy
18.5
       
CN
19.5
       
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn