Cập nhật : 24/06/2019 Lượt xem : 3321

Thí sinh xem Đề án và Thông báo tuyển sinh tại đây:

1. ĐỀ ÁN: CLICK XEM VÀ TẢI

2. THÔNG BÁO: CLICK XEM VÀ TẢI

3. HƯỚNG DẪN VÀ ĐỀ THI MINH HỌA CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NĂM 2019CLICK XEM VÀ TẢI

PHỤ LỤC:

1. Phiếu đăng ký xét tuyển học bạ:                        PHIẾU SỐ 1             PHIẾU SỐ 2

2. Phiếu đăng ký xét tuyển thi năng khiếu:            PHIẾU SỐ 1             PHIẾU SỐ 2

Lưu ý: Ở mỗi hình thức đăng ký, thí sinh tải và điền thông tin ở cả 2 phiếu số 1 và số 2.

 
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn