Cập nhật : 26/03/2019 Lượt xem : 167

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Hai
25/3
7h30

8h00
 
14h00
Chào cờ đầu tuần

Họp HĐ xét nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 108
 
Họp Đảng ủy
BGH, Phòng ban, Khoa

Theo Quyết định 144/QĐ-TCĐSP
 
Đảng ủy viên + UBKT
Sân Khu hiệu bộ
Phòng họp

 
Phòng họp
Ba
26/3
       

27/3
       
Năm
28/3
13h30

14h00

15h00

16h00
Họp Liên tịch mở rộng

Họp HĐ Khoa học-Đào tạo

Họp xét thuyên chuyển

Họp Ban đời sống
Liên tịch mở rộng

HĐ KH-ĐT

HĐ xét thuyên chuyển (QĐ 183/QĐ-TCĐSP)

Ban đời sống (QĐ 189/QĐ-TCĐSP)
Phòng họp

Phòng họp

Phòng họp


Phòng họp
 
Sáu
29/3
14h00 Họp Chi bộ 2
 

Đảng viên CB2
 

Phòng họp
 
Bảy
30/3
       
CN
31/3
       
                  
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn