Cập nhật : 11/03/2019 Lượt xem : 1114

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho sinh viên đại học liên thông, hình thức vừa làm vừa học đào tạo liên kết với trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế K2, tốt nghiệp năm 2019

1. Thời gian tập trung: lúc 7 giờ 30 ngày 16/3/2019

2. Địa điểm: Hội trường, trường Cao đẳng Sư phạm Long An.

3. Thành phần sinh viên tham gia: 137 sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông. 
- Lớp Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp K2
- Lớp Sư phạm Tin học K2
- Lớp Giáo dục Tiểu học K2
- Lớp Giáo dục Chính trị K2

Ghi chú: sinh viên đến dự lễ phải mang theo giấy chứng minh nhân dân để làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp

Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn