Cập nhật : 11/03/2019 Lượt xem : 139

          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 11.3.2019 đến ngày 17.3.2019
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Hai
11.3
7h30 Chào cờ đầu tuần BGH, Phòng ban, Khoa Sân Khu hiệu bộ
Ba
12.3
14h00 Họp BCH Công đoàn BCH Công đoàn Phòng họp

13.3
7h00

8h30

14h00
Khám sức khỏe (xét nghiệm máu)

Xịt mối toàn trường

Họp HĐ xét nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ108
Toàn trường

Các  bộ phận liên quan

QĐ số 144/QĐ-TCĐSP
VP Khoa TH-MN-NK

Toàn trường

Phòng họp
Năm
14.3
       
Sáu
15.3
       
Bảy
16.3
       
CN
17.3
       
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn