Cập nhật : 26/02/2019 Lượt xem : 156

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 25/2/2019 đến ngày 03/3/2019
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Hai
25/2
7h30
 
14h00
Chào cờ đầu tuần
 
Họp Đảng ủy
BGH, Phòng ban, Khoa
 
Đảng ủy viên + UBKT
Sân Khu hiệu bộ
 
Phòng họp
Ba
26/2
       

27/2
14h00 Họp Liên tịch Mở rộng LTMR Phòng họp
Năm
28/2
14h00


14h30
Học Nghị quyết Chuyên đề 2019


Họp Chi bộ 2 --> Dời lịch
Toàn trường (trừ ĐUV đã học)
GV có giờ lên lớp được nghỉ dạy, bù sau)
Đảng viên CB 2
GĐ 1


Phòng họp
Sáu
01/3
14h30 Họp Chi bộ 2 Đảng viên CB 2 Phòng họp
Bảy
02/3
       
CN
03/3
       
                  
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn