Cập nhật : 20/02/2019 Lượt xem : 106

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019
 
    Thứ     ngày Giờ Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Hai
18/2
7h30 Chào cờ đầu tuần BGH, Phòng ban, Khoa Sân Khu hiệu bộ
Ba
19/2
8h00 Họp Ban Thanh tra nhân dân Ban Thanh tra nhân dân Phòng họp

20/2
       
Năm
21/2
       
Sáu
22/2
9h00 Họp BTV Đảng ủy BTV + VP Đảng ủy VP Đảng ủy
Bảy
23/2
       
CN
24/2
       
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn