Cập nhật : 08/10/2019 Lượt xem : 734

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 43 HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
1. Ngành Giáo dục Mầm non
- Quyết định ban hành chương trình đào tạo: xem tại đây.
- Chuẩn đầu ra: xem tại đây
- Chương trình đào tạo: xem tại đây

2. Ngành Giáo dục Tiểu học
- Quyết định ban hành chương trình đào tạo: xem tại đây.
- Chuẩn đầu ra: xem tại đây
- Chương trình đào tạo: xem tại đây
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.511.329
Email: hieutruong.c49@moet.edu.vn