Cập nhật : 02/10/2018 Lượt xem : 344

- QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN: CLICK XEM VÀ TẢI

- THÔNG BÁO V/V NHẬN GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC: CLICK XEM VÀ TẢI
Cơ quan chủ quản: Trường Cao Đẳng sư phạm Long An
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại:
(0272) 3.512.281
Email: cdsplongan@longan.edu.vn